Algemene voorwaarden

devider

Bij aanmelding voor een les, coaching, training, en/of workshop bij Puur&Balans ga je akkoord met de algemene voorwaarden:

 

Aansprakelijkheid

 • Je blijft ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor jouw lichamelijke en geestelijke gezondheid. Raadpleeg vooraf een arts en/of deskundige bij gezondheidsproblemen-blessures-klachten. 
 • Puur&Balans kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld indien er sprake is van letsel voorafgaand aan, tijdens of na de les, coaching, workshop of training. Deelname geschiedt volledig op eigen risico.
 • Je blijft zelf verantwoordelijk om diefstal of verlies van kostbaarheden te voorkomen. Puur&Balans en/of de eigenaar van de locatie van workshops of trainingen kunnen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

 

Betaling

 • De betaling dient (bij voorkeur) via overschrijving of contant op de dag van de les/afspraak te geschieden. De betalingsvoorwaarden bij overschrijving worden bij de factuur gevoegd.  
 • Een lessenkaart heeft een geldigheid van 12 maanden. Restitutie van ongebruikte lessen is niet mogelijk.

 

Annulering

 • Indien je verhinderd bent voor een privéles is het wenselijk dit tijdig telefonisch of per mail door te geven.
 • Bij afmelding van een privéles, minder dan 24 uur voor aanvang, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. (Met uitzondering van overmacht, als ziekte en dergelijke)
 • Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang, wordt 50% van het (overeengekomen) bedrag in rekening gebracht. (Dit geldt voor workshops en trainingen die naar eigen vraag en behoefte zijn samengesteld)
 • Puur&Balans behoudt zich het recht een les, coaching, workshop of training te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In dit geval wordt het reeds (gedeeltelijk) betaalde bedrag terugbetaald.

Overig

 • Puur&Balans behoudt zich het recht klanten te weigeren indien zij hiervoor gegronde redenen kent. Respect voor elkaar en algemeen gekende omgangsvormen worden in acht genomen.
 • De algemene voorwaarden en overige afspraken kunnen, om wat voor reden dan ook, tussentijds door Puur&Balans gewijzigd worden. Hiervan wordt je tijdig op de hoogte gesteld.​