Algemene voorwaarden

devider

Bij aanmelding voor, of deelname aan, een les – coaching – training – en/of workshop bij Puur&Balans ga je akkoord met de algemene voorwaarden:

 

Aansprakelijkheid

 • Je blijft ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor jouw lichamelijke en geestelijke gezondheid. Raadpleeg vooraf een arts en/of deskundige bij gezondheidsproblemen-blessures-klachten.
 • Puur&Balans werkt op basis van preventieve en/of ondersteunende lessen-consulten-trajecten en is geen vervanging van een eventuele noodzakelijke en/of al lopende medische behandeling. Wanneer er verbetering optreedt in jouw persoonlijke (gezondheid)situatie zal dit ook blijken uit onderzoeken bij je arts/specialist. 
 • Wanneer je onder behandeling bent bij een arts en/of specialist, blijf je de voorgeschreven medicatie en/of behandeling altijd aanhouden. Enkel in overleg en/of op advies van de betreffende arts/specialist kun je dit afbouwen of stoppen.
 • Lees op voorhand de uitleg op de website. Heb je vragen of twijfels neem dan best vooraf even contact op.  
 • Puur&Balans kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld indien er sprake is van letsel voorafgaand aan, tijdens of na de les, coaching, workshop of training. Deelname geschiedt volledig op eigen risico.
 • Je blijft zelf verantwoordelijk om diefstal of verlies van kostbaarheden te voorkomen. Puur&Balans en/of de eigenaar van de locatie van workshops of trainingen kunnen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. 

Betaling

 • De betaling dient voorafgaand aan de les per bank, of contant op de dag van de les/afspraak te geschieden. (De betalingsvoorwaarden bij overschrijving worden bij de factuur gevoegd indien dit van toepassing is.) Op de pagina Tarieven staat meer informatie.  
 • Een lessenkaart heeft een geldigheid van 6 maanden. Restitutie van ongebruikte lessen is niet mogelijk.
 • Je krijgt toegang tot de pagina Online in Balans wanneer de betaling voor, of ten laatste op de 1e van de betreffende maand ontvangen is op bankrekening BE53 0017 9964 6353. Vermeldt bij de betaling altijd je gebruikersnaam – Online in Balans en het betreffende jaar of de maand van lidmaatschap. Restitutie van een niet gebruikte periode is niet mogelijk.
 • Terugbetaling van aangekochte lessen – abonnement op de Online in Balans pagina – is enkel mogelijk wanneer met een attest van een arts-specialist aangetoond kan worden dat beoefenen van de lessen niet mogelijk is.  

Annulering

 • Indien je verhinderd bent voor een (privé)les is het wenselijk dit tijdig telefonisch of per mail door te geven.
 • Bij afmelding van een (privé)les, minder dan 24 uur voor aanvang, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. (Met uitzondering van overmacht, als ziekte -wanneer een attest van arts/specialist overlegd kan worden- en dergelijke)
 • Voor groepslessen, workshops en trainingen die naar eigen vraag en behoefte zijn samengesteld geldt dat bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang, 50% van het (overeengekomen) bedrag in rekening wordt gebracht.
 • Puur&Balans behoudt zich het recht een les, coaching, workshop of training te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In dit geval wordt het reeds (gedeeltelijk) betaalde bedrag terugbetaald. 
 • Bij een lessenkaart zal de geldigheid van de lessenkaart, met de betreffende periode van lesuitval, verlengt worden.

Overig

 • Puur&Balans behoudt zich het recht klanten te weigeren indien zij hiervoor gegronde redenen kent. Respect voor elkaar en algemeen gekende omgangsvormen worden in acht genomen.
 • De algemene voorwaarden en overige afspraken kunnen, om wat voor reden dan ook, tussentijds door Puur&Balans gewijzigd worden. Hiervan wordt je tijdig op de hoogte gesteld.

 

 

 

Informatie en voorwaarden Online in Balans

https://puurenbalans.com/onlineinbalans/

Je kan via bovenstaande URL een eigen account aanmaken waarmee je op jouw gewenste tijd en plaats lessen naar jouw behoefte kunt beoefenen.

Op de site staan niet alleen yogalessen -power en yinyoga-, maar ook:

 • ademhalingsoefeningen
 • meditatie en visualisatie-oefeningen
 • informatie met betrekking tot gezondheid en welzijn
 • informatie met betrekking tot aromatherapie

De online-omgeving wordt steeds verder aangevuld.

 

Wat zijn de voorwaarden van het online-account:

 • Wanneer je kiest voor een maandabonnement betaal je voor de 1e van de maand, of ten laatste op de eerste van die maand het lidgeld (het liefst via overschrijving) en is je account voor die maand actief. Tip: maak een automatische betalingsopdracht aan zodat je account niet ongewild gedeactiveerd wordt.
 • Wanneer je stopt met betalen wordt je account gedeactiveerd tot het moment dat je weer een betaling hebt gedaan. Je hebt hierdoor dus zelf controle over je lidmaatschap.
 • Betaal je later in de maand dan is het account pas de daaropvolgende maand actief OF wanneer je dit meldt via een mail direct actief, maar wel enkel voor die maand. Er wordt dan geen berekening gemaakt naar het aantal dagen dat je dan nog gebruik kunt maken van je account.
 • Wanneer je kiest voor een jaarabonnement geniet je van een korting van 2 maanden.
 • Het lidmaatschap van een jaar loop vanaf de dag van betaling tot die datum het jaar daarop.
 • Vermeld bij je betaling je gebruikersnaam en de abonnementsmaand / jaar.
 • Heb je vragen of opmerkingen over de lessen, kan je deze altijd stellen via de mail info@puurenbalans.com. Doorgaans krijg je binnen een dag / paar dagen reactie.

Het spreekt voor zich dat alles wat op de site staat onder copyright valt

Alle rechten voorbehouden. Niets op deze pagina mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Puur&Balans.

 

Wat wordt er van jou gevraagd

 • Je eigen discipline, toewijding en tijd die je vrij maakt in jouw agenda om je yogales te beoefenen en ontspanningsmoment te creëren.
 • Met veel liefde en plezier werd deze online-omgeving gemaakt. Buiten de kosten, die minder relevant zijn, zit er vooral veel tijd en energie in. Hopelijk dat je deze tijd en energie kunt waarderen. Wil je de lessen samen met een ander beoefenen is dat begrijpelijk. Dit is veel gezelliger! Het zou wel fijn zijn wanneer deze persoon, zeker wanneer er vaker met jou gebruik wordt gemaakt van de lessen, een eigen account/lidmaatschap aan zou willen maken 😉

Er zijn verder geen verplichtingen aan de online-omgeving

Waarom is er gekozen om de online-omgeving zonder verplichtingen-vrijblijvend te maken:

 • vertrouwen en verbinding
 • niet verplicht vast zitten aan iets wat je niet gebruikt
 • zelf controle hebben en houden over je lidmaatschap
 • geen machtigingen waarmee automatische betalingen van jouw rekening worden gedaan