Algemene voorwaarden

devider

Bij aanmelding voor, of deelname aan, een les – coaching – training – en/of workshop bij Puur&Balans ga je akkoord met de algemene voorwaarden:

 

Aansprakelijkheid

 • Je blijft ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor jouw lichamelijke en geestelijke gezondheid. Raadpleeg vooraf een arts en/of deskundige bij gezondheidsproblemen-blessures-klachten.
 • Puur&Balans werkt op basis van preventieve en/of ondersteunende lessen-consulten-trajecten en is geen vervanging van een eventuele noodzakelijke en/of al lopende medische behandeling. Wanneer er verbetering optreedt in jouw persoonlijke (gezondheid)situatie zal dit ook blijken uit onderzoeken bij je arts/specialist.
 • Wanneer je onder behandeling bent bij een arts en/of specialist, blijf je de voorgeschreven medicatie en/of behandeling altijd aanhouden. Enkel in overleg en/of op advies van de betreffende arts/specialist kun je dit afbouwen of stoppen.
 • Lees op voorhand de uitleg op de website. Heb je vragen of twijfels neem dan best vooraf even contact op.
 • Puur&Balans kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld indien er sprake is van letsel voorafgaand aan, tijdens of na de les, coaching, workshop of training. Deelname geschiedt volledig op eigen risico.
 • Je blijft zelf verantwoordelijk om diefstal of verlies van kostbaarheden te voorkomen. Puur&Balans en/of de eigenaar van de betreffende locatie kunnen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Betaling

 • De betaling dient te worden voldaan voorafgaand aan de les-afspraak: via je tegoed op de website of per bankoverschrijving. De betalingsvoorwaarden bij overschrijving worden bij de factuur gevoegd indien dit van toepassing is. OF
 • De betaling dient te worden voldaan contant op de dag van de les-afspraak.
 • Een 10-lessenkaart heeft een geldigheid van 4 maanden. Terugbetaling van ongebruikte lessen is niet mogelijk.
 • Je krijgt toegang tot de pagina Online in Balans via het maand- of jaarabonnement, aan te kopen via de website. Terugbetaling van een niet gebruikte periode is niet mogelijk.
 • Terugbetaling van aangekochte lessen – abonnement op de Online in Balans pagina – is enkel mogelijk wanneer met een attest van een arts-specialist aangetoond kan worden dat beoefenen van de lessen niet mogelijk is.

Annulering

 • Indien je verhinderd bent voor een (privé)les is het wenselijk dit tijdig telefonisch of per mail door te geven.
 • Bij afmelding van een (privé)les, minder dan 48 uur voor aanvang, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Met uitzondering van overmacht, als ziekte -wanneer een attest van arts/specialist overlegd kan worden- en dergelijke.
 • Een terugbetaling wordt enkel gedaan door middel van bijschrijving van het betreffende lesbedrag op het tegoed van je account.
 • Voor groepslessen, workshops en trainingen die naar eigen vraag en behoefte zijn samengesteld geldt dat bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang, 50% van het bedrag in rekening wordt gebracht.
 • Puur&Balans behoudt zich het recht een les, coaching, workshop of training te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In dit geval wordt het reeds (gedeeltelijk) betaalde bedrag terugbetaald.
 • Bij een lessenkaart zal de geldigheid van de lessenkaart, met de betreffende periode van lesuitval, verlengt worden.

Overig

 • Puur&Balans behoudt zich het recht klanten te weigeren indien zij hiervoor gegronde redenen kent. Respect voor elkaar en algemeen gekende omgangsvormen worden in acht genomen.
 • De algemene voorwaarden en overige afspraken kunnen, om wat voor reden dan ook, tussentijds door Puur&Balans gewijzigd worden. Hiervan wordt je tijdig op de hoogte gesteld.

 

Algemene voorwaarden Online in Balans

Je kunt een eigen account aanmaken waarmee je op jouw gewenste tijd en plaats lessen naar jouw behoefte kunt beoefenen. Op het Online in Balans-account staan:

 • yogalessen
 • ademhaling, meditatie en visualisatie-oefeningen
 • informatie met betrekking tot gezondheid en welzijn
 • informatie met betrekking tot aromatherapie

De online-omgeving wordt steeds verder aangevuld.

 

Wat zijn de voorwaarden van het online-account

 • Wanneer je kiest voor een maand- of jaarabonnement kan je deze aankopen via de button op de site.
 • Je persoonlijke account wordt dan geactiveerd en je hebt toegang tot alle lessen en informatie op deze omgeving
 • Heb je vragen of opmerkingen over de lessen, kan je deze altijd stellen via de mail info@puurenbalans.com. Doorgaans krijg je binnen een dag / paar dagen reactie.
 • Alle rechten op deze pagina zijn voorbehouden. Niets op deze pagina mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Puur&Balans.

 

Wat wordt er van jou gevraagd

 • Je eigen discipline, toewijding en tijd die je vrij maakt in jouw agenda om je yogales te beoefenen en ontspanningsmoment te creëren.
 • Met veel liefde en plezier werd deze online-omgeving gemaakt. Buiten de kosten, zit er vooral veel tijd en energie in. Hopelijk dat je deze tijd en energie kunt waarderen. Wil je de lessen samen met een ander beoefenen is dat begrijpelijk. Dit is veel gezelliger! Het zou wel fijn zijn wanneer deze persoon, zeker wanneer er vaker met jou samen gebruik wordt gemaakt van de lessen, een eigen account/lidmaatschap aan maakt.

 

नमस्ते – Namasté