Algemene informatie Ontspanning voor Kinderen

devider

Algemene informatie Ontspanning voor Kinderen

Algemene informatie


  • Zorg dat de omgeving voor je kind rustig, veilig en vertrouwd is.
  • Als je kind het prettig vindt kan er op de achtergrond rustgevende muziek aangezet worden.
    • Vraag dit steeds opnieuw voordat de oefening start, dit kan natuurlijk per moment verschillen.
  • Tijdens de beoefening kan je als ouder even een momentje voor jezelf nemen, of de oefening samen met je kind doen.
  • Na een ontspanning-, of visualisatie oefening is het voor een kind –maar soms ook voor volwassenen– fijn om de gevoelens-gedachten-ideeën die tijdens de oefening op kwamen te tekenen, op te schrijven of kort na te bespreken.
    • TIP: Geef je kind een eigen dagboekje waarin hij/zij elke keer iets kan tekenen, schrijven… wanneer er na een oefening behoefte aan is. 
  • Observeer en geniet van het moment dat je kind zijn/haar gevoel-gedachten met jou wil delen op een eigen manier.
  • Ben je ervan bewust dat je je kind zelf laat vertellen, tekenen, schrijven, zingen… en zonder oordeel naar hem/haar kijkt en luistert.

 

“Je bent jezelf als je werkelijk durft te kijken. Naar jezelf en je omgeving, naar wat er echt is. 

Als je kijkt zonder oordeel. Je kijkt dan niet door de bril van hoe je denkt dat je zou moeten zijn, of hoe de ander zou moeten zijn. 

Jezelf zijn betekent dat je kwetsbaar durft te zijn. Dat je als het nodig is hulp durft te vragen aan een ander. 

Jezelf zijn betekent dat je streeft naar het best haalbare, zonder jezelf te forceren of met geweld jezelf iets op te leggen.

Je bent jezelf als je al je sterke en minder sterke kanten ziet en wilt zien.

Je gaat leven vanuit je eigen kracht wanneer je tevreden bent met jezelf,

je je veilig voelt om gezien, gehoord en geaccepteerd te worden zoals je bent.

Jij kan zelf het verschil maken als je dat wilt. Anders dan wachten tot iemand jouw problemen oplost. De bevestiging vragen aan iemand anders. Een ander de schuld geven van dingen die anders lopen dan jouw eigen verwachting erover was. Proberen iets te worden wat niet bij jou past.

Door jezelf toe te staan NU te doen waar je je gelukkig en goed bij voelt, ga jij je eigen leven besturen.

Als je gaat voelen en ervaren wat jouw eigen kracht is en gaat zien en respecteren wat de kracht van een ander is, kan je samenwerken. Samen sta je sterker, ieder kan daarbij gebruik van zijn/haar eigen krachten. 

Je kan zo werkelijk verschil maken. Op deze manier is het mogelijk de wereld een stukje mooier te maken.

Niet morgen, volgend jaar, na dit schooljaar, na de vakantie of na een crisis… Nee NU. Er is geen beter moment op verandering in je leven te brengen dan NU. Genieten van een huidig moment.

NU is niet altijd gemakkelijk, maar wel het grootste geschenk aan JEZELF.”

Bron: Kinderbuik -Dr. Judith M. Deckers-Kocken-

Terug naar:Ontspanning voor Kinderen